Activitatea biroului a început în anul 2007, atunci când Cabinetul Individual de Avocat Iovan Aura Cristina a reunit eforturile și experiența mai multor avocați colaboratori din Bucureşti, fiecare dintre aceștia fiind specializat în diferite ramuri ale dreptului.

Încă de la momentul înființării, biroul s-a aflat într-un proces de evoluție, evoluție ce se datorează dorinței de perfecționare și de a oferi cele mai bune servicii clienților noștri, un segment considerabil de activitate fiind reprezentat de serviciile pe care le oferim clienților din afara țării, atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

Ca birou de avocatură, suntem permanent receptivi la problemele, necesitățile și obiectivele clienților noștri și ne asigurăm totodată că angajamentul asumat față de aceștia va fi respectat de fiecare dată în termenii și limitele impuse de către client.

Pe întreg parcursul desfășurării unui dosar încredințat spre soluționare biroului nostru, clientul va fi informat periodic cu privire la stadiul acestuia, al progreselor obținute, precum și referitor la acțiunile ce urmează a fi întreprinse în continuare, echipa noastră mizând pe o comunicare eficientă și transparentă cu fiecare client în parte

În scopul eficientizării activităților juridice întreprinse și implicit a maximizării rezultatelor obținute, am dezvoltat excelente relații de colaborare cu alți profesioniști ai dreptului, atât din București, cât și din țară, precum executori judecătorești, practicieni în insolvență, notari publici, experți judiciari, traducători autorizați, agenți imobiliari, experți contabili, arhitecți.

De asemenea, asigurăm servicii complete de contabilitate – după înființarea firmei, ne asigurăm că următoarele proceduri fiscale sunt îndeplinite (precum obținerea codului TVA, asistența și reprezentarea în fața organelor fiscale etc.).

ONORARII

Onorariile vor fi evaluate în raport cu dificultatea, amploarea sau durata anticipată de soluționare a speței juridice. Stabilirea acestora va depinde de fiecare dintre următoarele elemente:

  • Timpul și volumul de muncă necesară pentru executarea mandatului primit sau activității punctuale solicitate de către client;
  • Natura, complexitatea și dificultatea cazului încredințat biroului nostru de avocatură;
  • Necesitatea conlucrării cu alți specialiști (executori judecătorești, notari publici, experți judiciari, traducători autorizați, agenți imobiliari, arhitecți), impusă de natura, obiectul, complexitatea sau dificultatea speței juridice;
  • Avantajele și rezultatele obținute pentru profitul clientului, consecință a prestației realizate de către avocat.

SERVICII COMPLETE PENTRU ACTIVITATEA PERSOANELOR JURIDICE

  • Pe parcursul derulării relațiilor contractuale, Cabinetul de Avocat Iovan Aura Cristina va fi propriul departament juridic al societăţii dumneavoastră, format dintr-o echipă de avocaţi, ce vor asigura asistenţa juridică permanentă a clientului, neîntrerupt.
  • Veţi benefica la orice oră de servicii juridice la cele mai înalte standarde profesionale oferite de către biroul nostru, de natură a soluţiona orice problemă cu care societatea dumneavoastră s-ar putea confrunta.
  • Vom fi permanent prezenţi acolo unde veţi avea nevoie de noi, la sediul societăţii dumneavoastră, al partenerilor dumneavoastră sau, dacă va fi cazul, în instanţele de judecată, pentru a vă apăra interesele comerciale.
  • Nu veţi avea grija asigurării resurselor necesare funcţionării unui departament juridic (impozite pe salarii, spaţiu birouri, calculatoare, consumabile, utilităţi, etc.).
  • Costurile alocate de către societatea dumneavoastră unei astfel de colaborări vor fi substanţial reduse faţă de cele presupuse de o colaborare bazată pe onorarii punctuale, orare, şi vor fi cunoscute de la bun început, fiind raportate la un preţ corect şi previzibil al serviciilor juridice.