• Asistarea clienţilor în vederea dezvoltării proiectelor imobiliare
 • Asistarea clienţilor în vederea achiziţiilor/vânzărilor imobiliare
 • Redactarea de opinii legale, rapoarte de due diligence şi memorii cu privire la situaţia juridică a imobilului
 • Redactare antecontracte, contracte de vânzare–cumpărare, contracte de închiriere, contracte de ipotecă şi asistenţă acordată în faţa notarului public pentru semnarea şi autentificarea tuturor tipurilor de contracte
 • Asistenţă la negocierile derulate cu vânzătorii şi / sau cumpărătorii
 • Redactarea, negocierea și asigurarea de asistentă în vederea încheierii contractelor comerciale de orice fel (vânzare-cumpărare, închiriere, distribuție, asociere în participaţiune, împrumut, mandat, gaj, ipotecă, cesiuni, etc.)
 • Reprezentarea clienților în fața instanțelor de judecată române precum și în fața instanțelor arbitrale în litigiile comerciale
 • Acordarea de asistenţă juridică şi reprezentarea în instanţă în cadrul procedurilor de insolvență şi faliment atât a creditorilor, cât şi a debitorilor, precum și asistența persoanelor cărora li se solicită atragerea răspunderii, în procedurile judiciare conexe procedurilor de insolvență.
 • Asistenţă juridică privind înfiinţarea entităților juridice: societăţi comerciale, intreprideri individuale/persoane fizice autorizate/asociaţii familiale, organizaţii non-profit (asociaţii,fundaţii), societăţi cooperative, etc
 • Asistenţă juridică privind funcţionarea curentă a entităţilor juridice
 • Consultanţă juridică şi redactarea de rapoarte de consultanţă cu privire la orice aspecte de drept societar: operaţiuni de majorare sau diminuare ale capitalului social, deschiderea de sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentanţe, numiri/schimbări administrator, cesiuni părți sociale, radierea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea societăților comerciale, etc.
 • Asistenţă juridică privind încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă şi a contractelor colective de muncă
 • Redactare regulamente de ordine interioară, fişe de post
 • Medierea conflictelor de muncă
 • Contestarea sancţiunilor disciplinare
 • Acţiuni în pretenţii pentru recuperarea prejudiciilor
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa autorităţilor publice în procedura prealabilă, precum şi în faţa instanţelor de contencios administrativ
 • Acordarea de consultanţă privind în domeniul taxelor şi impozitelor de orice natură, precum şi oferirea de soluţii fiscale optime
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile administrative şi judiciare generate de controalele organelor de inspecţie fiscală
 • Consultanţă privind încheierea/executarea/modificarea/încetarea contractelor administrative
 • Consultanţă şi reprezentare în instanţă cu privire la revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative
 • Consultanţă juridică cu privire la modalităţile de recuperare a debitelor: analiza și evaluarea şanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperării, evaluarea costurilor de recuperare
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor în acţiunile de drept comun ori speciale pentru recuperarea debitelor
 • Servicii de negociere şi tranzacţionare în procedurile de recuperare a debitelor, reprezentarea clienţilor în proceduri de conciliere directă
 • Consultanţă cu privire la diverse aspecte privind aplicarea legii civile
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile administrative şi judiciare privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor
 • Redactarea și susţinerea acţiunilor civile în faţa instanţelor de judecată în diferite faze procesuale
 • Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti
 • Drept succesoral: consultanţă şi asistenţă juridică în cazuri specifice
 • Asistență și reprezentare în acțiuni de divorț
 • Asistență și reprezentare în acțiunile de partaj (împărțirea bunurilor comune în timpul sau după desfacerea căsătoriei)
 • Asistență și reprezentare în acțiunile care au ca obiect interesele minorilor (stabilire domiciliu minor, încredințare, educare și creștere a copiilor minori)
 • Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect tutela
 • Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect stabilirea şi tăgada paternităţii
 • Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect decăderea părintelui din drepturile părinteşti
 • Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect alte acţiuni care vizează raporturile reglementate de dreptul familiei

Aura Iovan Law Office oferă servicii de consultanță in vederea înființării de societăți comerciale în Cipru, în funcție de specificul activității dorite.

Aveți astfel posibilitatea de a beneficia de facilitățile fiscale oferite de legislația cipriotă, care sunt în concordanță cu toate directivele UE in vigoare.

Asistența noastră include :

 • Redactarea actului constitutiv (necesar înființării companiei) și tuturor celorlalte documente necesare înființării companiei
 • Oferirea unui sediu social pentru noua companie în Cipru (dacă nu există deja unul)
 • Deschiderea unui cont bancar
 • Procedura de înregistrare a societății în Registrul Companiilor
 • Alegerea unui contabil în Cipru
 • Obţinerea codului de TVA

Vă stăm la dispoziție pentru informații suplimentare.

În cazul în care aveți nevoie urgent de un avocat pentru orice problema din domeniul dreptului penal, contactați-ne la numarul de telefon 0726 396 860.

Vă ajutăm rapid cu înființarea asociațiilor mai sus menționate.

Vă putem ajuta cu privire la obținerea/anularea autorizațiilor de construire și documentații necesare construirii.

Vă punem la dispoziție stabilirea sediului social, atât temporar cât și pentru perioade îndelungate.

– redactare plangeri penale si reprezentare in fata organelor de urmarire penala( politie, parchet)
– asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata de orice grad
– constituire de parti civile si luarea masurilor de restituire a unor bunuri
– plangeri indreptate impotriva masurilor si actelor dispuse de organele de urmarire penala
– consultanta juridica pentru infractiuni economice si infractiuni de serviciu